Hướng dẫn thi công - lắp đặt Dụng cụ tập tay DV-034

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Dụng cụ tập tay DV-034Dụng cụ tập tay DV-034
 
 Hướng dẫn thi công - lắp đặt Dụng cụ tập tay DV-034Mặt bằng thì công, khoảng cách từ thiết bị đến các thiết bị ngoài trời khác (đơn vị: mm)
 

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Dụng cụ tập tay DV-034Độ dài - dộng - sâu và khoảng cách giữa các hố