Hướng dẫn

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Máy tập xe đạp ngoài trời DV-060

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Máy tập xe đạp ngoài trời DV-060

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Máy tập xe đạp ngoài trời DV-060  Máy tập xe đạp ngoài trời DV-060    Mặt bằng thì công, khoảng cách từ thiết bị đến các thiết bị ngoài trời khác (đơn vị: mm)    Lắp ráp các chi tiết

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Máy tập đi bộ phối hợp chân tay

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Máy tập đi bộ phối hợp chân tay

Máy tập đi bộ phối hợp chân tay DV-048    Mặt bằng thì công, khoảng cách từ thiết bị đến các thiết bị ngoài trời khác (đơn vị: mm)

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Thang song song trên không DV-017

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Thang song song trên không DV-017

  Thang song song trên không DV-017     Mặt bằng thì công, khoảng cách từ thiết bị đến các thiết bị ngoài trời khác (đơn vị: mm)     Độ dài - dộng - sâu và khoảng cách giữa các hố Lắp ráp các chi tiết  

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Khung đỡ cơ thể trong rèn luyện thể chất DV-003

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Khung đỡ cơ thể trong rèn luyện thể chất DV-003

 Khung đỡ cơ thể trong rèn luyện thể chất DV-003    Mặt bằng thì công, khoảng cách từ thiết bị đến các thiết bị ngoài trời khác (đơn vị: mm) Độ dài - dộng - sâu và khoảng cách giữa các hố

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Xoay eo 2 vị trí DV-068

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Xoay eo 2 vị trí DV-068

 Xoay eo 2 vị trí DV-068    Mặt bằng thì công, khoảng cách từ thiết bị đến các thiết bị ngoài trời khác (đơn vị: mm)   Độ dài - dộng - sâu của hố  

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Thiết bị tập tay vai DV-033

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Thiết bị tập tay vai DV-033

Thiết bị tập tay vai DV-033    Mặt bằng thì công, khoảng cách từ thiết bị đến các thiết bị ngoài trời khác (đơn vị: mm)   Độ dài - dộng - sâu của hố   Lắp ráp các chi tiết  

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Dụng cụ tập tay DV-034

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Dụng cụ tập tay DV-034

Dụng cụ tập tay DV-034    Mặt bằng thì công, khoảng cách từ thiết bị đến các thiết bị ngoài trời khác (đơn vị: mm)   Độ dài - dộng - sâu và khoảng cách giữa các hố

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Máy tập lưng eo DV-051

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Máy tập lưng eo DV-051

Máy tập lưng eo DV-051    Mặt bằng thì công, khoảng cách từ thiết bị đến các thiết bị ngoài trời khác (đơn vị: mm)   Độ dài - dộng - sâu của hố

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Xà đơn và xà kép DV-2093

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Xà đơn và xà kép DV-2093

Xà đơn và xà kép DV-2093     Mặt bằng thì công, khoảng cách từ thiết bị đến các thiết bị ngoài trời khác (đơn vị: mm)   Độ dài - dộng - sâu của hố  

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Thiết bị tập tay vai loại lớn DV-025   

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Thiết bị tập tay vai loại lớn DV-025  

Thiết bị tập tay vai loại lớn DV-025    Mặt bằng thì công, khoảng cách từ thiết bị đến các thiết bị ngoài trời khác (đơn vị: mm)   Độ dài - dộng - sâu của hố   Lắp ráp các chi tiết