Hướng dẫn thi công - lắp đặt Máy tập lưng eo DV-051

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Máy tập lưng eo DV-051Máy tập lưng eo DV-051
 
 Hướng dẫn thi công - lắp đặt Máy tập lưng eo DV-051Mặt bằng thì công, khoảng cách từ thiết bị đến các thiết bị ngoài trời khác (đơn vị: mm)
 

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Máy tập lưng eo DV-051Độ dài - dộng - sâu của hố