Hướng dẫn thi công - lắp đặt Xà đơn và xà kép DV-2093

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Xà đơn và xà kép DV-2093 Xà đơn và xà kép DV-2093
 
 Hướng dẫn thi công - lắp đặt Xà đơn và xà kép DV-2093
Mặt bằng thì công, khoảng cách từ thiết bị đến các thiết bị ngoài trời khác (đơn vị: mm)
 

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Xà đơn và xà kép DV-2093 Độ dài - dộng - sâu của hố