Hướng dẫn thi công - lắp đặt Xoay eo 2 vị trí DV-068

 Hướng dẫn thi công - lắp đặt Xoay eo 2 vị trí DV-068Xoay eo 2 vị trí DV-068
 
 Hướng dẫn thi công - lắp đặt Xoay eo 2 vị trí DV-068Mặt bằng thì công, khoảng cách từ thiết bị đến các thiết bị ngoài trời khác (đơn vị: mm)
 

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Xoay eo 2 vị trí DV-068Độ dài - dộng - sâu của hố