Hướng dẫn thi công - lắp đặt Thang song song trên không DV-017

 

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Thang song song trên không DV-017

Thang song song trên không DV-017
 
 

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Thang song song trên không DV-017

Mặt bằng thì công, khoảng cách từ thiết bị đến các thiết bị ngoài trời khác (đơn vị: mm)
 
 

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Thang song song trên không DV-017

Độ dài - dộng - sâu và khoảng cách giữa các hố

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Thang song song trên không DV-017

Lắp ráp các chi tiết