Hướng dẫn thi công - lắp đặt Thiết bị tập tay vai loại lớn DV-025  

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Thiết bị tập tay vai loại lớn DV-025   Thiết bị tập tay vai loại lớn DV-025
 
 Hướng dẫn thi công - lắp đặt Thiết bị tập tay vai loại lớn DV-025   Mặt bằng thì công, khoảng cách từ thiết bị đến các thiết bị ngoài trời khác (đơn vị: mm)
 

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Thiết bị tập tay vai loại lớn DV-025   Độ dài - dộng - sâu của hố
 

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Thiết bị tập tay vai loại lớn DV-025  Lắp ráp các chi tiết