Hướng dẫn thi công - lắp đặt Máy tập đi bộ phối hợp chân tay

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Máy tập đi bộ phối hợp chân tayMáy tập đi bộ phối hợp chân tay DV-048
 
 Hướng dẫn thi công - lắp đặt Máy tập đi bộ phối hợp chân tayMặt bằng thì công, khoảng cách từ thiết bị đến các thiết bị ngoài trời khác (đơn vị: mm)