Hướng dẫn

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Dụng cụ tập chân và tay DV-005A

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Dụng cụ tập chân và tay DV-005A

 Dụng cụ tập chân và tay DV-005A    Mặt bằng thì công, khoảng cách từ thiết bị đến các thiết bị ngoài trời khác (đơn vị: mm)   Độ dài - dộng - sâu của hố

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Thiết bị tập kéo tay DV-007

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Thiết bị tập kéo tay DV-007

Thiết bị tập kéo tay DV-007    Mặt bằng thì công, khoảng cách từ thiết bị đến các thiết bị ngoài trời khác (đơn vị: mm)   Độ dài - dộng - sâu của hố

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Ghế băng ngoài trời DV-015

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Ghế băng ngoài trời DV-015

Ghế băng ngoài trời DV-015    Mặt bằng thì công, khoảng cách từ thiết bị đến các thiết bị ngoài trời khác (đơn vị: mm)   Độ dài - dộng - sâu và khoảng cách giữa các hố   Lắp ráp các chi tiết