Hướng dẫn thi công - lắp đặt Thiết bị tập tay vai DV-033

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Thiết bị tập tay vai DV-033Thiết bị tập tay vai DV-033
 
 Hướng dẫn thi công - lắp đặt Thiết bị tập tay vai DV-033Mặt bằng thì công, khoảng cách từ thiết bị đến các thiết bị ngoài trời khác (đơn vị: mm)
 

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Thiết bị tập tay vai DV-033Độ dài - dộng - sâu của hố
 

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Thiết bị tập tay vai DV-033Lắp ráp các chi tiết