Hướng dẫn thi công - lắp đặt Máy tập xe đạp ngoài trời DV-060

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Máy tập xe đạp ngoài trời DV-060

 Hướng dẫn thi công - lắp đặt Máy tập xe đạp ngoài trời DV-060Máy tập xe đạp ngoài trời DV-060
 
 Hướng dẫn thi công - lắp đặt Máy tập xe đạp ngoài trời DV-060Mặt bằng thì công, khoảng cách từ thiết bị đến các thiết bị ngoài trời khác (đơn vị: mm)
 
 Hướng dẫn thi công - lắp đặt Máy tập xe đạp ngoài trời DV-060Lắp ráp các chi tiết