Hướng dẫn thi công - lắp đặt Khung đỡ cơ thể trong rèn luyện thể chất DV-003

 Hướng dẫn thi công - lắp đặt Khung đỡ cơ thể trong rèn luyện thể chất DV-003Khung đỡ cơ thể trong rèn luyện thể chất DV-003
 
 Hướng dẫn thi công - lắp đặt Khung đỡ cơ thể trong rèn luyện thể chất DV-003Mặt bằng thì công, khoảng cách từ thiết bị đến các thiết bị ngoài trời khác (đơn vị: mm)

Hướng dẫn thi công - lắp đặt Khung đỡ cơ thể trong rèn luyện thể chất DV-003Độ dài - dộng - sâu và khoảng cách giữa các hố